Som förälder och medlem i Solrosens kooperativ blir du i stor grad involverad i verksamheten vilket ger dig både en insyn i och möjlighet att påverka ditt barns vardag. Genom gemensamma aktiviteter och träffar lär du känna både personal och andra föräldrar vilket skapar en unik familjär atmosfär.

 • Shower
  Barnen tillsammans med personalen sätter upp en härlig valborgshow med sång och dans. Allting spelas in för att ge barn, föräldrar och andra familjemedlemmar ett oförglömligt minne. Till Lucia bjuds föräldrarna på en stämningsfull luciashow.
 • Dropin-dagar
  På Solrosen har vi tillfällen då föräldrar får njuta av frukost, mellanmål, pyssel och annat roligt med sina barn. Lucia, höstpyssel och gökotte-dropin är bara ett par exempel på sådan tillfällen.

För att kunna ge barnen och personalen rätt förutsättningarna för en så bra verksamhet som möjligt så krävs det att man som förälder hjälper till på olika sätt.

 • Arbetsgrupp
  Genom att var aktiv i en av de olika arbetsgrupperna hjälper du till med stort och smått. Det kan vara allt från att utveckla verksamheten i styrelsen till att fixa fika genom trivselgruppen
 • Städhelg
  En helg per termin ansvarar familjen för helgstädningen på Solrosen. Ni kan välja att själva göra det eller att ta hjälpa av en städfirma som Solrosen samarbetar med.
 • Fixardag
  Två dagar per år sammanstrålar alla på Solrosen, föräldrar som barn, för en fixardag. Då hjälps vi åt med underhåll och förbättringar av miljön. Måla, spika, laga och bygga nytt. Det är trevliga tillställningar där ambitionen mer är att ha kul tillsammans och samtidigt göra lite nytta.
 • Storstäd
  Vi har även två storstädsdagar per år då en förälder från varje familj hjälps åt och storstädar. Varje familj är med på en storstädning per år.
 • Gräsklippningshelg
  En helg per år ansvarar varje familj för gräsklippningen på Solrosen.